Σκούπες Στάχτης, Προϊόντα

Όλα τα μηχανήματα βιοκαυσίμων της ECO ΗΦΑΙΣΤΟΣ A.E.  που ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία, σόμπα, λέβητας ή τζάκι, απαιτούν προσοχή στην καθημερινή τους χρήση και συντήρηση.

Τα βιοκαύσιμα, και ειδικά το πέλλετ και η μπρικέτα, ελαχιστοποιούν τόσο την ποσότητα των υπολειμμάτων καύσης (στάχτη), όσο και τον χρόνο που διαθέτει ο καταναλωτής για την ημερήσια φροντίδα του μηχανήματος. Η στάχτη που παράγεται από την καύση των βιοκαυσίμων, αποτελεί και μια σαφή ένδειξη της ποιότητας της καύσιμης ύλης. Όσο πιο ποιοτικό είναι το βιοκαύσιμο που χρησιμοποιείται, τόσο λιγότερη στάχτη αφήνει με το τέλος της καύσης. Το πέλλετ και η μπρικέτα της ECO ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. αφήνουν στάχτη σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

Η στάχτη στον θάλαμο καύσης του μηχανήματος θα πρέπει να αφαιρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, με μια σκούπα στάχτης και όχι με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Η ECO ΗΦΑΙΣΤΟΣ A.E. σας προτείνει την σκούπα στάχτης Cenerill της Rubitech. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει να απορροφά αποκλειστικά κρύα στάχτη από σόμπες ή λέβητες βιοκαυσίμων και τζάκια. Η αξιοπιστία και η ποιότητα που παρέχει η σκούπα Cenerill παρέχει μια εύκολη και σίγουρη λύση για μεγάλο χρονικό διάστημα.